TRYGGHET OG STABILITET 

Kodial Eiendom AS ønsker å være en ryddig støttespiller og verdiskaper for lokalsamfunnet. Dette er en en krevende, men allikevel viktig oppgave som de tar seriøst. Verdiene bygger på pågangsmot, entusiasme, utvikling og åpenhet. Selskapet vet at samfunnet er mangfoldig og har stor forståelse for at mennesker er i ulike situasjoner og livsfaser. Kodial Eiendom AS sørger for for at alle blir møtt med respekt og forståelse. Hos Kodial Eiendom AS står leietakerne i fokus. Selskapet skiller seg ut ved deres tilgjengelighet og strekker seg langt for å finne løsninger for både leiesøkende og leietakere. Selskapet har høyt fokus på vedlikehold, helse, bomiljø og sikkerhetsarbeid. Skulle noe uforutsett oppstå i en av boligene er de tilgjengelig for å løse utfordringene.

VISJON OG MISJON

Tilby utleieboliger til alle samfunnsgrupper.

Være en verdiskapende, foretrukket og positiv bidragsyter i samfunnet og ovenfor leietakere.

FOKUSOMRÅDE

Bevaring av eldre og historiske bygg: Selskapet besitter flere eldre bygg og er opptatt av disse fremstår som attraktive for leietakere. Samtidig ivaretar de både historiske og kulturelle sider med bygget som skaper identitet og tilhørighet.

Responsivitet: Selskapet kan fatte raske og gode beslutninger for samtlige leietakere om det skulle oppstå uforutsette hendelser og saker gjennom leieprosessen.

Tilgjengelighet: Selskapets er opptatt av tilstedeværelse for leiesøkende og leietakere gjennom hele leieprosessen fra start til slutt. Samtlige leietakere får en egen kundeansvarlig som sørger for at deres behov og ønsker blir ivaretatt.

Markedsplass: Selskapet har et bredt utvalg av leieobjekter som passer til ulike menneskers behov og forventninger. 

Trygghet og stabilitet: Selskapet er veldrevet og er opptatt av helse, miljø og sikkerhet på byggene. De har kontinuerlige kvalitetskontroller på byggene for å ivareta dette momentet.  

Kontinuerlig forbedring: Selskapet er opptatt av kontinuerlig forbedring og er åpne for tilbakemeldinger fra leietakere, leiesøkende, samarbeidspartnere og øvrige interessegrupper

Bolig i hender

SELSKAPETS HISTORIE 

Les mer om Kodial Eiendom AS sin historie ved å klikke på tidslinjen under:

KODIAL EIENDOM AS ER MEDLEM AV:

Viken bedriftshelsetjenester logo

KODIAL EIENDOM AS - BOLIGUTLEIE I VESTFOLD

Telefon: 33 04 54 75
E-post: post@kodialeiendom.no
Besøksadresse: Thuegata 5, 3181 Horten
Org.nr. 988885193

Copyright Kodial Eiendom AS